Tên vô gia cư cưỡng dâm cô vợ xinh đẹp

Anh ta muốn vợ của giám đốc là Tojo Natsu, người đã bị giám đốc đuổi việc, và cũng là nguyên nhân khiến anh mất nhà cửa. Chính vì vậy, anh ta rất ghét tên giám đốc và thấy tên giám đốc có một cô vợ trẻ đẹp. Anh thấy giám đốc đi công tác chỉ ở nhà với cô vợ trẻ. Đêm đó anh ta đột nhập vào nhà của giám đốc rồi hiếp dâm cô vợ xinh đẹp của giám đốc. Sau đó, trong nhiều ngày, anh ta đã nhiều lần cưỡng hiếp vợ của giám đốc và trở thành nô lệ tình dục hàng ngày.

Tên vô gia cư cưỡng dâm cô vợ xinh đẹp