Shoko Takahashi bị cấp duối của sếp tìm cách hiếp dâm