Momo Sakura đăng ký tập gym cùng anh PT và cái kết