Mina Kitano phải đi tiếp khách thay cho mẹ của mình và cái kết