Chuyến công tác đáng nhớ cùng nữ đồng nghiệp dâm dục