Chồng đi vắng, đến nhà chơi được vợ bạn tiếp rượu

Vợ của anh chàng này đi vắng một tuần và anh ta mời qua một người bạn cũ: Suzu Honjo. Hầu hết là để thực hành làm trẻ sơ sinh. Không cần bao cao su.

Chồng đi vắng, đến nhà chơi được vợ bạn tiếp rượu