Aimi Ichikawa bị nhân viên của bố gạ địt và cái kết